Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie V.

Dovoľujeme si vám oznámiť, že sa v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2017 uskutoční ďalšia interdisciplinárna konferencia Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie V. Konferenciu organizuje Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied a Creative Europe Desk Slovensko v hlavnej spolupráci s Osvetovým centrom vyšehradskej kultúry Jelšava a občianskym združením Quirinus, ktoré je o. i.  vydavateľom Vedeckého časopisu o kultúre regiónov na Slovensku (www.csr.sk). Podujatie sa bude konať v priestoroch Osvetového centra vyšehradskej kultúry Jelšava, Námestie republiky 52.

Konferencia je zameraná na prezentáciu výsledkov výskumu kultúrnej pamäte regiónu z hľadiska rôznych vedných disciplín. Organizátori veria, že sa im touto cestou podarí stimulovať súčasný výskum regionálnej kultúry Gemera a Malohontu ako regiónov s bohatými kultúrnymi tradíciami, a pomôcť tak pretaviť získavané poznatky aj do aplikačnej sféry. Preto súčasťou tohtoročnej konferencie bude aj blok diskusií o využití vedeckých poznatkov o kultúrnom dedičstve v kultúrnej praxi, ktorý sa pripravuje v spolupráci s projektom Kreatívna Európa.  Konferencia tak bude mať odbornú (30. november) a vedeckú časť (30. november − 1. december).

Ubytovanie je rezervované podľa jednotlivých návratok v hoteli Hrádok – https://www.hotelhradok.sk/.

Program konferencie

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte redakciu.
Andrej Štafura

Vedecký recenzovaný časopis : ISSN 2585-8068