Ferdinand Klinda / Organová interpretácia

Jedinečná súhrnná kniha o organovej interpretácii sa po štyridsiatich rokoch dočkala vytúženej reedície

V roku 1983 vydalo vydavateľstvo OPUS knihu Organová interpretácia od popredného koncertného organistu a pedagóga Ferdinanda Klindu. Kniha poskytuje súhrnný obraz všetkých aspektov potrebných k hre na kráľovský nástroj a vychádza zo spojenia bohatých teoretických, pedagogických a praktických vedomostí autora s dobovými pramennými poznatkami. Hoci je kniha primárne určená pre tých, ktorí sa aktívne zaoberajú organom, pracujú na repertoári a zaujímajú sa o problémy stvárňovania a prednesu, vďaka svojej komplexnosti a bohatstvu informácií si našla čitateľov aj medzi hráčmi iných hudobných nástrojov.

Úspech knihy umocňuje aj skutočnosť, že Organová interpretácia bola po krátkom čase vypredaná a dlhé roky sa čakalo na jej reedíciu. Tá prichádza presne po štyridsiatich rokoch. Vydavateľstvo Quirinus o. z. v spolupráci s autorom a za finančnej podpory Fondu na podporu umenia prináša po niekoľkoročnej práci jej druhé, korigované, rozšírené a aktualizované vydanie. Záujemcovia si ju môžu objednať v predpredaji za zvýhodnenú cenu v kníhkupectvách, ako napr. tu:

Úryvok z knihy Organová interpretácia

Vedecký recenzovaný časopis : ISSN 2585-8068