Zmluvné podmienky

Webstránka Vedeckého časopisu o kultúre regiónov na Slovensku (Scientific Journal of Regional Culture in Slovakia) je duševným vlastníctvom Quirinus, o. z.

S každým autorom prispievajúceho do časopisu bude uzatvorená licenčná zmluva. Táto zmluva sa uzatvára podľa ustanovení § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

 

Vedecký recenzovaný časopis : ISSN 2585-8068