Aktuálne číslo – región Gemer a Malohont

Obsah – Štúdie – 1

 … s. 1

 … s. 26

 … s. 48

CSR-Volume-3-2019-1


Obsah – Štúdie – 2

… s. 1

… s. 63

… s. 87

 CSR-Volume-3-2019-2

Vedecký recenzovaný časopis : ISSN 2585-8068