O časopise

Vedecký časopis o kultúre regiónov na Slovensku / Scientific Journal of Regional Culture in Slovakia je interdisciplinárny recenzovaný vedecký časopis tematicky zameraný na výskum rôznych aspektov kultúry slovenských regiónov. Časopis vychádza dvakrát ročne a jeho cieľom je prinášať najnovšie výsledky vedeckého výskumu.

Redakcii možno ponúknuť na uverejnenie akúkoľvek vedeckú štúdiu, ktorá reflektuje problematiku kultúry slovenských regiónov z pohľadu rôznych typov vied. Na uverejnenie možno ponúknuť len štúdiu, ktorá nebola ponúknutá inému periodiku, zborníku a pod. Každá ponúknutá štúdia prejde anonymným recenzným konaním a bude posúdená zo strany dvoch lektorov. Výsledky recenzného konania budú autorovi oznámené do 12 týždňov od potvrdenia prijatia štúdie redakciou časopisu.

Redakcii možno ponúknuť aj recenzie, správy z konferencií a pod.

Celý text ponúknutý na uverejnenie je potrebné zaslať redakcii vo formáte WORD a PDF, a to v slovenskom (resp. českom alebo poľskom) aj anglickom jazyku. Všetky texty sú v časopise uverejnené v slovenskom (resp. českom alebo poľskom) a anglickom jazyku.

V záujme zefektívnenia práce prosíme prispievateľov o dodržanie publikačnej šablóny a bibliografickej normy.

Vedecký recenzovaný časopis : ISSN 2585-8068