Koncert Štátnej filharmónie Košice

Gemer dnes večer kultúrne dobíja/dobýja Košice, už tento piatok sa centrom kultúry stane práve Revúca

Quirinus, o.z. a Srdcom k umeniu, o.z. vás srdečne pozývajú na koncert Štátnej filharmónie Košice, v rámci ktorého odznie svetová premiéra skladby Pri Bélovom okne slovenskej hudobnej skladateľky Ľubice Čekovskej. Skladba vznikla na motívy fujarovej melódie, ktorú nahral v roku 1906 v gemerskej obci Ratkovské Bystré maďarský skladateľ Béla Bartók. Genéza vzniku Čekovskej skladby je o to výnimočnejšia, že podľa viacerých odborníkov ide podľa súčasného stavu poznania o prvú/najstaršiu zvukovú nahrávku fujary na svete. V Čekovskej skladbe Pri Bélovom okne sa tak snúbi súčasná klasická hudba, história slovenského regiónu Gemer a systematická dlhodobá vedecko-výskumná činnosť zameraná na tento región, ktorá bola realizovaná pod gesciou interdisciplinárnej vedeckej konferencie organizovanej občianskym združením Quirinus. Autorom myšlienky skomponovania diela na túto tému je organológ Dr. Andrej Štafura, na spomenutú dobovú nahrávku, ktorá je v zbierkovom fonde Néprajzi Múzeum Budapest (Etnografické múzeum Budapešť), poukázala muzikologička Dr. Marianna Bárdiová. Dielo odznie vo svetovej premiére 18.1.2024 v Štátnej filharmónii Košice (19.00 hod.) a 19.1.2024 v Mestskom dome kultúry v Revúcej (17.00 hod.), kde bude súčasťou koncertu aj uvádzaná dobová nahrávka a fujarové sólo Stanislava Bartka.

Koncert Revúca – obsadenie:

Štátna filharmónia Košice
Sander TEEPEN, dirigent
Stanislav Bartko – fujara
Juraj Genčanský – moderátor

Program:

Ľubica Čekovská: “At Béla’s Window / Pri Bélovom Okne”
Felix Mendelssohn Bartholdy: Symfónia č. 3 a mol , op. 56 „Škótska“

Qurinus, o.z.
www.csr.sk


 

Vedecký recenzovaný časopis : ISSN 2585-8068