Úvod

Vítame vás na stránkach Vedeckého časopisu o kultúre regiónov na Slovensku (Scientific Journal of Regional Culture in Slovakia). Časopis je interdisciplinárny a tematicky sa zameriava na výskum rôznych aspektov kultúry slovenských regiónov. Časopis má charakter otvorenej platformy prístupnej vedeckej a akademickej obci na Slovensku aj v zahraničí. Nielen slovenským, ale aj zahraničným vedcom poskytuje priestor na publikovanie výsledkov vedeckých výskumov zameraných na jednotlivé regióny Slovenska. Vďaka otvorenej platforme možno tieto výsledky jednoduchšie predstaviť a sprístupniť aj širokej verejnosti doma i v zahraničí. Aj z toho dôvodu je časopis recenzovaný a vychádza v slovenskom (resp. českom alebo poľskom jazyku) a anglickom jazyku. V prípade akýchkoľvek podnetov, pripomienok či návrhov nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

Citát

"Hlbšie nátury sa rovnajú bohatým veľkoobchodom: nemajú vo výkladoch celý svoj majetok, ale tam dnu v neúhľadných magazínoch. "

Svetozár Hurban Vajanský | Suchá ratolesť

Vedecký recenzovaný časopis : ISSN 2585-8068