Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie VII.

Ústav slovenskej literatúry SAV a Quirinus, o. z. v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej

usporiadajú v dňoch 11. – 12. septembra 2019

v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Revúcej (Námestie slobody 14) Interdisciplinárnu vedeckú konferenciu

Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie VII.

Program konferencie 2019


Tematické okruhy konferencie:

  1. Kultúra Gemera a Malohontu prezentovaná z rôznych aspektov (inštitúcie, osobnosti, kultúrne dedičstvo, historické udalosti a pod.)
  2. Interpretácia udalostí a príležitostí aj za hranicami Gemera a Malohontu v príležitostnej tvorbe v interdisciplinárnom kontexte

Konferenčný poplatok je 55,- €

Svoju účasť na konferencii potvrďte, prosím, vyplnením a zaslaním prihlášky najneskôr do  31. júla 2019 na adresu konferencia.gemer.malohont@gmail.com

Pozvánka na konferenciu a Prihláška na konferenciu


Vedúci riešiteľ konferencie:
Mgr. art. Andrej Štafura, PhD.
Mgr. Martin Braxatoris, PhD.

Vedecký garant konferencie: Mgr. Timotea Vráblová, PhD.

Vedecký tajomník konferencie: Mgr. Katarína Štafurová


Súčasťou konferencie je aj jedinečný koncert festivalu vážnej hudby RAK.

Pavel Šporcl a Štátna filharmónia Košice: 12. septembra 2019, Revúca
Pavel Šporcl a Štátna filharmónia Košice: 12. septembra 2019, Revúca


Vedecký recenzovaný časopis : ISSN 2585-8068