Current Issue – Gemer and Malohont

Contents – Studies – 1

Šramkov poetický obraz Márie Terézie / Šramko’s Poetic Image of Maria Theresa

Erika BRTÁŇOVÁ … p. 1

Obraz ženy v príležitostnej tvorbe z druhej polovice 18. storočia – Katarína Šramková / The Image of Woman in Occasional Poetry of the 2nd Half of the 18th Century – Katarína Šramková

Lenka RIŠKOVÁ … p. 33

Gramatické dielo básnika Pavla Šramka / Grammatical Work of Poet Pavol Šramko

Martin BRAXATORIS … p. 69

Motívy príležitostnosti v Zlatej báni Martina Laučeka  / Motifs of occasionality in the Gold Mine collection by Martin Lauček

Timotea VRÁBLOVÁ … p. 144

CSR-Volume-3-2019-1


Contents – Studies – 2

Poznámky k latinskej príležitostnej poézii na začiatku 19. Storočia / Remarks on the Latin Occasional Poetry at the Beginning of the 19th Century

Oľga VANEKOVÁ … p. 1

Zuzany Laučekové v príležitostných básňach Bohuslava Tablica / Mother and Daughter Zuzana Laučeková in Bohuslav Tablic’s Occasional Poems

Lenka RIŠKOVÁ … p. 27

Palkovičovo epicédium v rukopisnej zbierke na pamiatku Johany Kristíny Kovačičovej (1776 – 1800) / Palkovič’s Epicedium in the Manuscript Collection in Memory of Joanna Baptista Kovachich (1776 – 1800)

Martin BRAXATORIS … p. 51

 CSR-Volume-3-2019-2

Peer-reviewed Scientific Journal : ISSN 2585-8068