Publications

Recommended publications

ŠTAFURA, Andrej – NAGY, Štefan – ČULÍK, Martin – ČEPEC, Andrej – NAGY, Štefan – BARTA, Peter. Historické organy Carla Leopolda Wegensteina na území Slovenska = The Historical Pipe Organs of Carl Leopold Wegenstein in Slovakia. Revúca : Quirinus, Bratislava : Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, 2021. 107 s. ISBN 978-80-972541-2-4

 ŠTAFURA, Andrej – NAGY, Štefan – ČULÍK, Martin. Základné determinanty organologického výskumuhistorických organov. Drevené organové registre = The Basic Determinants of Organological Research ofHistorical Pipe Organs. Wooden organ stops. Recenzenti: Bárdiová, M. , Danihelová, A. Revúca : Quirinus,2018. 102 s. ISBN 978-80-972541-1-7

 ŠTAFURA, Andrej. Historické organy stredného Gemera : dejiny a dispozícia organov = Historical pipeorgans of central Gemer. History and specifications pipe organs. Recenzenti: Raba, B., Bárdiová, M. Revúca: Quirinus, 2016. 80 s. ISBN 978-80-972541-0-0

 Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie : vedecký recenzovaný zborník. EditoriAndrej Štafura – Timotea Vráblová – Katarína Štafurová ; recenzenti Peter Barta, Janka Bednáriková, MartinBraxatoris, Martin Čulík, Anna Danihelová, Marta Hulková, Jana Lengová, Štefan Nagy, Janka Petőczová,Lenka Rišková, Andrej Štafura, Timotea Vráblová. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV : Mestskémúzeum Jelšava : Quirinus, o. z., 2016. 145 s. ISBN 978-80-88746-34-8

 Hudba – výskum – kontexty : Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výročiu narodeniaFrantiška Zagibu, usporiadanej 29. novembra 2012 v Jelšave [Music – research – contexts]. Ed. LengováJana ; recenzenti Bugalová, E., Ferková, E. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci s Quirinus,o.z., Bratislava, 2015. 164 s. Hudobná kultúra Gemera a Malohontu v kontextoch. ISBN 978-80-89135-33-2

Prínos osobností pre rozvoj hudobnej kultúry Gemera a Malohontu : Zborník príspevkov z muzikologickejkonferencie v Revúcej 1. decembra 2011 [The contribution made by individual figures in the development ofthe musical culture of Gemer and Malohont]. Jana Lengová ed. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV :Quirinus o. z, 2014. 128 s. ISBN 978-80-89135-32-5

Peer-reviewed Scientific Journal : ISSN 2585-8068