Redakčná rada

Redakcia

Hlavný editor: Mgr. art. Andrej Štafura, PhD.
Editori: Mgr. Katarína Štafurová
Ing. Martin Čulík, PhD. (SKAS, člen ZSVTS)

Redakčná rada

Mgr. Timotea Vráblová, PhD.
PhDr. Janka Petőczová, CSc.
Ing. Martin Čulík, PhD.
Mgr. Martin Braxatoris, PhD.
PhDr. Marcela Bednárová, PhD.
PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.
Mgr. Peter Barta, PhD.
Mgr. Peter Račko, PhD.

Kontaktný email

redakcia /at/ csr.sk

Vedecký recenzovaný časopis : ISSN 2585-8068